Zastoupení
 • PNP - Praha
 • NG Bratislava - Slovensko
 • Šarišská galéria Prešov - Slovensko
 • Miejska Galeria Sztuki Lodž - Polsko
 • Muzeum zamkowe Malbork - Polsko
 • Frederikshavn Kunstmuseum - Dánsko
 • Frans Masereel Centrum Kasterlee - Belgie
 • International Exlibris Centrum Sint-Niklaas - Belgie
 • Exlibris Museum Milano - Itálie
 • Belgrade Exlibris Circle - Jugoslávie
 • Stadtgeschichtlichen Museen Nurnberg - SRN
 • Exlibris Museum Ankara - Turecko
 • Klicperovo divadlo - Hradec Králové
 • Karlova universita - Praha
 • Design Studio Prešov - Slovensko
 • Panorama Museum BadFrankenhausen - SRN
 • Akademie věd ČR - Praha
 • Muzeum města Óstrow Wielkopolski - Polsko

 

V soukromých sbírkách

 

 • ČR, Polsko, Slovensko, Rakousko, Bulharsko, Švýcarsko, SRN, Itálie, Francie, Španělsko, Velká Británie, Finsko, Dánsko, Holandsko, Řecko, Belgie
 • Rusko
 • USA, Kanada
 • Japonsko, Čína